☏ 785 135 435 ☏ 667 144 348  ☏ 601 904 531

Zapraszamy do skorzystania z oferty ubezpieczeń komunikacyjnych OC AC NNW assisistance, domów i mieszkań, mienia przedsiębiorców, odpowiedzialności cywilnej, kosztów leczenia za granicą, wielu innych.
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

 • OC (polisa obowiązkowa)
 • AC (Auto Casco)
 • Zielona karta (ochrona za granicą)
 • Assistance (holowanie w razie awarii bądź wypadku)
 • NNW (Następstwa Nieszczęśliwego Wypadku)
 • Ochrona zniżek (w przypadku wystąpienia szkody z własnej winy)
 • Ubezpieczenie szyb, bagażu i wyposażenia dodatkowego auta.

UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ

Niezależnie od tego, czy posiadasz mieszkanie lub dom (który dopiero budujesz) lub chcesz chronić posesję i budynki gospodarcze (takie jak garaż) – zawsze wybieraj najlepsze ubezpieczenia, zapewniające kompleksową ochronę majątku, Ciebie oraz Twoich najbliższych.

Oferujemy Ci najlepszą ochronę Twojego mieszkania, domu.

 • Kompleksowa ochrona na wypadek działania żywiołów (np. powódź, zalanie, pożar)

 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 • Pokrycie kosztów poszukiwania przyczyn awarii

Pomoc specjalisty w razie awarii lub uszkodzenia domu

Polecamy Wariant od wszystkich ryzyk. Najskuteczniejsza ochrona Twojego mienia oraz najszerszy zakres pomocy w razie różnych problemów z mieszkaniem, domem a nawet zdrowiem domowników.

UBEZPIECZENIA DLA BIZNESU

Kompleksowe ubezpieczenie dla firm segmentu MSP oraz dużych przedsiębiorstw. Kto powinien ubezpieczyć firmę? Wszyscy właściciele małych, średnich i dużych firm, którzy poważnie myślą o własnym biznesie i chcą bez problemów kompleksowo zabezpieczyć majątek przedsiębiorstwa przed niespodziewanymi zdarzeniami.

 • ubezpieczenie mienia,

 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem,
 • ubezpieczenie utraty zysku wskutek pożaru i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych

Możesz ubezpieczyć mienie Twojej firmy i odpowiedzialność cywilną. Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia, to ochrona ubezpieczeniowa za szkody osobowe lub rzeczowe, wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem.

Ubezpieczenie OC Członków Zarządu, to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej menedżerów (członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentów, dyrektorów finansowych).

Oferta zawiera również ubezpieczenia Twoich pracowników, NNW oraz komunikacyjne.

UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE

Planujesz urlop lub wakacyjny wypoczynek za granicą?A może wyjeżdżasz do pracy do innego kraju? Ubezpieczenie turystyczne zapewni spokój Tobie i Twoim bliskim chroniąc na wypadek różnych zdarzeń.

Zakres ubezpieczenia:

 • pokrycie kosztów leczenia,
 • usługi assistance (pomoc w podróży),
 • NNW w sytuacji zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego,
 • opóźnienie bądź odwołanie lotu
 • pomoc prawną

Jeśli planujesz aktywny wypoczynek, uprawiasz sporty extremalne- Poinformuj nas o tym, doradzimy jak skutecznie się zabezpieczyć w takich sytuacjach gwarantując pełną ochronę w ramach jednej polisy.

UBEZPIECZENIA OD NNW

Przezorny zawsze ubezpieczony. Ubezpieczenie NNW obejmuje szkody powstałe na terytorium naszego kraju oraz za granicą. Ubezpieczenie daje możliwość dowolnego zakresu ustalanego indywidualnie z klientem.

Zakres:

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • uznanie następstw zawału serca oraz udaru mózgu
 • zwrot kosztów operacji plastycznych
 • ubezpieczenie assistance

Ubezpieczenie zapewnia finansowe wsparcie w przypadku inwalidztwa lub śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku. Pozwala na pokrycie kosztów leczenia na terenie Polski, w tym zabiegów i środków medycznych. Chroni przed finansowymi konsekwencjami niezdolności do pracy. Gwarantuje wypłatę świadczenia przy wystąpieniu po raz pierwszy zawału serca albo udaru mózgu oraz w przypadku stałej utraty zdolności do pracy. Udostępnia świadczenia opiekuńcze, zarówno powypadkowe, jak i po nagłym zachorowaniu oraz pokrywa ich koszty.

UBEZPIECZENIA ROLNE

Ubezpieczenie OC to obowiązek każdej osoby, która posiada lub jest współposiadaczem gospodarstwa rolnego. Podobnie jak w przypadku innych umów OC, chroni ona posiadacza polisy przed kosztami, które może ponieść w wyniku szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Dotyczy wszelkiego rodzaju wypadków, jakie mogą zdarzyć się przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Zakres:

 • OC Rolnika

 • mienie w gospodarstwie rolnym

 • zwierzęta gospodarskie i hodowlane

 • fermy i kurniki

 • maszyny rolnicze

 • uprawy rolne i sadownicze dotowane i indywidualne

OC rolnika daje możliwość uzyskania odszkodowania przez osoby trzecie, za szkody na tych osobach lub ich mieniu, związane z posiadaniem gospodarstwa rolnego przez ubezpieczonego.

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Dla Ciebie i Twoich bliskich, bo jesteście najważniejsi…

 • zabezpieczenie rodziny – zapewnia bezpieczeństwo na wypadek śmierci ubezpieczonego i spłaty zaciągniętych kredytów
 • ochrona dziecka – ubezpieczenia posagowe
 • zabezpieczenie kredytu – wymagane przez banki dodatkowe ubezpieczenia kredytobiorców

 • ochrona od wszelkich nieszczęśliwych wypadków

Zadbaj o przyszłość swoją i swojej rodziny!