+785 135 435

Konsultant

+667 144 348

Konsultant

+601 904 531

Konsultant

Lokalizacja

AdresOstrowiecka 32

UBEZPIECZENIA DLA BIZNESU

apolisa.pl

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA APOLISA

Kompleksowe ubezpieczenie dla firm segmentu MSP oraz dużych przedsiębiorstw. Kto powinien ubezpieczyć firmę? Wszyscy właściciele małych, średnich i dużych firm, którzy poważnie myślą o własnym biznesie i chcą bez problemów kompleksowo zabezpieczyć majątek przedsiębiorstwa przed niespodziewanymi zdarzeniami.

ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem

ubezpieczenie utraty zysku wskutek pożaru i innych zdarzeń

ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych

apolisa.pl

UBEZPIECZENIA DLA BIZNESU

Kompleksowe ubezpieczenie dla firm segmentu MSP oraz dużych przedsiębiorstw. Kto powinien ubezpieczyć firmę? Wszyscy właściciele małych, średnich i dużych firm, którzy poważnie myślą o własnym biznesie i chcą bez problemów kompleksowo zabezpieczyć majątek przedsiębiorstwa przed niespodziewanymi zdarzeniami.

ubezpieczenie mienia,

ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem,
ubezpieczenie utraty zysku wskutek pożaru i innych zdarzeń losowych
ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych
Możesz ubezpieczyć mienie Twojej firmy i odpowiedzialność cywilną. Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia, to ochrona ubezpieczeniowa za szkody osobowe lub rzeczowe, wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem.

Ubezpieczenie OC Członków Zarządu, to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej menedżerów (członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentów, dyrektorów finansowych).

Oferta zawiera również ubezpieczenia Twoich pracowników, NNW oraz komunikacyjne.