+785 135 435

Konsultant

+667 144 348

Konsultant

+601 904 531

Konsultant

Lokalizacja

AdresOstrowiecka 32

UBEZPIECZENIA ROLNE,

apolisa.pl

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA APOLISA

OC Rolnika

mienie w gospodarstwie rolnym

zwierzęta gospodarskie i hodowlane

fermy i kurniki

maszyny rolnicze

uprawy rolne i sadownicze dotowane i indywidualne

apolisa.pl

UBEZPIECZENIA ROLNE,

Ubezpieczenie OC to obowiązek każdej osoby, która posiada lub jest współposiadaczem gospodarstwa rolnego. Podobnie jak w przypadku innych umów OC, chroni ona posiadacza polisy przed kosztami, które może ponieść w wyniku szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Dotyczy wszelkiego rodzaju wypadków, jakie mogą zdarzyć się przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Zakres:

OC Rolnika

mienie w gospodarstwie rolnym

zwierzęta gospodarskie i hodowlane

fermy i kurniki

maszyny rolnicze

uprawy rolne i sadownicze dotowane i indywidualne

OC rolnika daje możliwość uzyskania odszkodowania przez osoby trzecie, za szkody na tych osobach lub ich mieniu, związane z posiadaniem gospodarstwa rolnego przez ubezpieczonego.

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Dla Ciebie i Twoich bliskich, bo jesteście najważniejsi…

zabezpieczenie rodziny – zapewnia bezpieczeństwo na wypadek śmierci ubezpieczonego i spłaty zaciągniętych kredytów
ochrona dziecka – ubezpieczenia posagowe
zabezpieczenie kredytu – wymagane przez banki dodatkowe ubezpieczenia kredytobiorców

ochrona od wszelkich nieszczęśliwych wypadków

Zadbaj o przyszłość swoją i swojej rodziny!

Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń!