+785 135 435

Konsultant

+667 144 348

Konsultant

+601 904 531

Konsultant

Lokalizacja

AdresOstrowiecka 32

UBEZPIECZENIA OD NNW

apolisa.pl

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA APOLISA

Przezorny zawsze ubezpieczony. Ubezpieczenie NNW obejmuje szkody powstałe na terytorium naszego kraju oraz za granicą. Ubezpieczenie daje możliwość dowolnego zakresu ustalanego indywidualnie z klientem.


Zakres ubezpieczenia: 

następstwa nieszczęśliwych wypadków

śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

uznanie następstw zawału serca oraz udaru mózgu

zwrot kosztów operacji plastycznych

ubezpieczenie assistance

apolisa.pl

UBEZPIECZENIA OD NNW


Przezorny zawsze ubezpieczony. Ubezpieczenie NNW obejmuje szkody powstałe na terytorium naszego kraju oraz za granicą. Ubezpieczenie daje możliwość dowolnego zakresu ustalanego indywidualnie z klientem.

Zakres:

następstwa nieszczęśliwych wypadków
śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
uznanie następstw zawału serca oraz udaru mózgu
zwrot kosztów operacji plastycznych
ubezpieczenie assistance
Ubezpieczenie zapewnia finansowe wsparcie w przypadku inwalidztwa lub śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku. Pozwala na pokrycie kosztów leczenia na terenie Polski, w tym zabiegów i środków medycznych. Chroni przed finansowymi konsekwencjami niezdolności do pracy. Gwarantuje wypłatę świadczenia przy wystąpieniu po raz pierwszy zawału serca albo udaru mózgu oraz w przypadku stałej utraty zdolności do pracy. Udostępnia świadczenia opiekuńcze, zarówno powypadkowe, jak i po nagłym zachorowaniu oraz pokrywa ich koszty.